Spring til hovedindhold

Vi sikrer over 1020m2 i Læsten bakker!

Vi sikrer over 1020m2 i Læsten bakker!

"Takkemail fra Den Danske Naturfond"

Naturen har alt for lidt plads i Danmark.

Men nu bliver der takket Nature Footwear mere plads til vilde dyr og planter og endnu flere naturoplevelser i naturparadiset Læsten bakker ved Randers.

Den Danske Naturfond udvider sammen med Randers Kommune det smukke område med mere end 60%. Dermed er målet om et naturområde på 300 hektar kommet tættere på.

I Læsten bakker sikres 1020 kvadratmeter nu takket være Nature Footwear.

Det gøres for naturen i Læsten bakker:

  • Stopper sprøjtning og gødskning
  • Genopretter landbrugsjord til blomstrende enge med vilde planter
  • Rydder krat
  • Etablerer en sø til gavn for padder og andre vanddyr

Gavner sjældne dyr og planter:

  • I Læsten bakker lever både sjældne og almindelige dyr og planter. Sjældne orkidéer, kødædende planter, isfugl, odder og den danske fugleedderkop er nogle af områdets mange naturmæssige højdepunkter

Det gør en hel konkret forskel for biodiversitet, renere vand og et bedre klima i Danmark.

Mange tak

Den Danske Naturfond