Spring til hovedindhold

Vi elsker Mols Bjerge!

Vi elsker Mols Bjerge!

Den danske natur er presset.

Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde for evigt. Vi skal sikre deres levesteder nu.

Sammen med Den Danske Naturfond har vi sikret 1984 m2 dansk vild natur for eftertiden. Det har vi kun kunne gøre med jeres hjælp. Tak.

Vi kæmper videre for at sikre kvadratmeter for kvadratmeter. Vi er spændte på hvor meget vi i år kan sikre i samarbejde med dig og Den Danske Naturfond.

Se mere på Den Danske Naturfonds hjemmeside: ddnf.dk

Den Danske Naturfond skrev sådan her i starten af året:

Kære Nature Footwear 

I disse lidt specielle tider har vi glædet os til at kunne dele med jer, at vi har købt nye arealer i de smukke Mols Bjerge.

Bjergenes ikoniske vilde plante, opret kobjælde, den sjældne humlerovbi og mange andre sjældne planter og insekter får nu flere arealer at leve på. Og det er her, Nature Footwears 1984 kvadratmeter nu får lov til at være natur for altid.

Vi har købt 47 hektar af naturperlen og fordobler dermed arealet af de områder, hvor Naturfonden beskytter vild natur for altid.

Det bringer os tættere på målet om at skabe mere natur, der hænger sammen, frem for at ligge som isolerede øer mellem by, vej og mark.

 På det sydlige areal finder man blandt andet en hidtil uopdaget bestand af den sjældne plante opret kobjælde og masser af andre vilde planter.

Her er også sandede marker, der har store muligheder for at blive til vild natur ved omlægning til græsningsnatur.

Her er også to af Mols Bjerges højeste bakketoppe på 129 meter og 131 meter med fantastisk udsigt over Mols Bjerge, Ebeltoft Vig og helt ind til Århus. Det nordlige areal ligger ved Agri By og dyrkes i dag som almindelig mark.

 

FAKTA OM MOLS BJERGE

  • Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde med et af Danmarks mest kuperede og varierede landskaber.
  • Omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60 procent af Danmarks insektarter er set her.
  • Området er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter.
  • Det skyldes blandt andet det kuperede landskab med lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund og et særligt tørt og solrigt klima.
  • Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder fragmenterede og adskilt af hegn, marker og plantager. 
  • En af de største udfordringer for de truede og sjældne arter er netop for små og for spredte levesteder.

 

Mange hilsner

Den Danske Naturfond